Daňový kalendář 2019

Termíny zajímavé pro vás.

Leden

09.01.2020
platnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2020
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.01.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2020
splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.2020
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
27.01.2020
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
27.01.2020
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
27.01.2020
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
27.01.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
27.01.2020
daňové přiznání za prosinec 2019
27.01.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
31.01.2020
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2020
daňové přiznání a daň za rok 2019
31.01.2020
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
31.01.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

Únor

10.02.2020
platnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.02.2020
učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
17.02.2020
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.2020
splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2020
daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
25.02.2020
souhrnné hlášení za leden 2020
25.02.2020
kontrolní hlášení za leden 2020
25.02.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
25.02.2020
daňové přiznání za leden 2020
25.02.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Březen

02.03.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
02.03.2020
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
11.03.2020
splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16.03.2020
čtvrtletní záloha na daň
20.03.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2020
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.2020
daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
25.03.2020
souhrnné hlášení za únor 2020
25.03.2020
kontrolní hlášení za únor 2020
25.03.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
25.03.2020
daňové přiznání za únor 2020
25.03.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
26.03.2020
splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

Duben

01.04.2020
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
01.04.2020
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2020
splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2020
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20.04.2020
daňové přiznání a daň k MOSS
20.04.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2020
splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.04.2020
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
27.04.2020
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
27.04.2020
daňové přiznání za březen 2020
27.04.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.04.2020
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

Květen

11.05.2020
splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2020
daňové přiznání a daň za duben 2020
25.05.2020
souhrnné hlášení za duben 2020
25.05.2020
kontrolní hlášení za duben 2020
25.05.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
25.05.2020
splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2020
daňové přiznání za duben 2020
25.05.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

Červen

01.06.2020
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01.06.2020
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01.06.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
09.06.2020
splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.2020
splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2020
daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
25.06.2020
souhrnné hlášení za květen 2020
25.06.2020
kontrolní hlášení za květen 2020
25.06.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
25.06.2020
daňové přiznání za květen 2020
25.06.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.06.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
30.06.2020
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2020
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec

01.07.2020
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.07.2020
splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2020
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20.07.2020
daňové přiznání a daň k MOSS
20.07.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.2020
daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
27.07.2020
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
27.07.2020
splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.07.2020
daňové přiznání za červen 2020
27.07.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.07.2020
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

Srpen

10.08.2020
splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2020
splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.2020
daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
25.08.2020
souhrnné hlášení za červenec 2020
25.08.2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
25.08.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
25.08.2020
daňové přiznání za červenec 2020
25.08.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
31.08.2020
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

Září

09.09.2020
splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.2020
čtvrtletní záloha na daň
21.09.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.2020
splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2020
daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
25.09.2020
souhrnné hlášení za srpen 2020
25.09.2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
25.09.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
25.09.2020
daňové přiznání za srpen 2020
25.09.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.09.2020
žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

Říjen

12.10.2020
splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.2020
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
20.10.2020
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.10.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.10.2020
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
26.10.2020
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.2020
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
26.10.2020
splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
26.10.2020
daňové přiznání za září 2020
26.10.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
30.10.2020
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.10.2020
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Listopad

02.11.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
09.11.2020
splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11.2020
splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2020
daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
25.11.2020
souhrnné hlášení za říjen 2020
25.11.2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
25.11.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
25.11.2020
daňové přiznání za říjen 2020
25.11.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.11.2020
splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Prosinec

10.12.2020
splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2020
záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12.2020
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21.12.2020
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28.12.2020
daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
28.12.2020
souhrnné hlášení za listopad 2020
28.12.2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
28.12.2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
28.12.2020
splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
28.12.2020
daňové přiznání za listopad 2020
28.12.2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
31.12.2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020

Kanceláře

Praha

Písek

Plzeň

Německo

  • Sozietät Jürgen Geiling & Partner
  • Tel: (+49 9971) 85190
  • Fax: (+49 9971) 851919
  • Adresa: Cham, Goethestraße 8, BRD