Povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením

účetnictví ostatní
Povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením

S účinností od 1.10.2017 se mění pravidla plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou náhradního plnění.

Zaměstnavatelé nebudou nuceni vyplňovat speciální přílohu k pravidelnému ročnímu hlášení, které zasílali na Úřad práce, a ve kterém v detailu v příloze uváděli konkrétní údaje o náhradním plnění. Hlášení se bude podávat nadále, ovšem bez této povinné přílohy.

Informace o náhradním poskytnutém plnění bude po novu podávat dodavatel náhradního plnění. Za tímto účelem byla zřízena elektronická evidence vedená Ministerstvem práce a sociálních věci. Dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje o náhradním plnění do této evidence. Bez splnění této podmínky nebude možné dodávku výrobků nebo služeb započítat u odběratele do náhradního plnění. Odpovědnost za správnost údajů do evidence nese dodavatel.

Dodavatelé plnění by měli údaje o poskytnutých náhradních plněních do 30.9.2017 doplnit do evidence do 60 dnů od účinnosti novely.

Ostatní náhradní plnění realizované od 1.10.2017 musí dodavatel zaevidovat ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zaplacení.

Zřízená elektronická evidence by měla napomoci k zajištění dodržování limitu stanoveného pro objem náhradního plnění. Systém by po vložení informace měl odběrateli automaticky zaslat mail s URL odkazem, ve kterém bude možné fakturu a započítanou částku schválit. Údaje v evidenci budou uchovávány po dobu 6 let.

Ustanovení zákona stanoví dodavatelům limit pro celkový roční objem náhradního plnění. Konkrétně se jedná o 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předcházející rok, a to za každého zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.

Dodavatel proto, aby mohl náhradní plnění dodávat, bude muset zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to nově ve čtvrtletním přepočteném počtu. Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu.

Naše služby


Dále nabízíme služby pro bytová družstva a SVJ, služby spojené se správou společností a účetní software EuroFib.